Compensatie transitievergoeding

Nieuws van: 10 maart 2020

De Rijksoverheid heeft een nieuwe compensatieregeling in het leven geroepen, namelijk de compensatie transitievergoeding. Vanaf 1 april kunnen werkgevers deze compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die al meer dan twee jaar ziek is. Wil jij deze compensatie aanvragen en weet je niet goed hoe? Lees dan snel verder.

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan wel recht op een transitievergoeding. Met de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Hiermee voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na twee jaar salaris doorbetalen aan zieke medewerkers.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen een aanvraag voor de compensatie vanaf 1 april 2020 bij het UWV indienen.

  • De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • De transitievergoeding is betaald op of na 1 juli 2015;
  • De werknemer had recht op een transitievergoeding;
  • De werkgever heeft de transitievergoeding aan de werknemer uitbetaald.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van:

  • De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • De beÃĢindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit deze overeenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte; 
  • Een document met de gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang de werknemer in dienst was;
  • Een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bankafschrift.

Aanvragen compensatie transitievergoeding

De compensatie kan worden aangevraagd op het werkgeversportaal van het UWV. Heb jij hier hulp bij nodig? Of heb je simpelweg niet de tijd om de compensatie aan te vragen? Dan helpen wij jou graag. Wil je meer informatie? Bel dan naar 0575-555961 of mail naar info@1voud.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht
Let's make your people feel good! Zo 1voud(ig) is het!