Casemanagement

Casemanagement

Bij het hebben van ziekteverzuim moet het ziekteproces begeleid en bewaakt worden. Maar welke stappen en handelingen moeten er genomen worden? en wat is allemaal wettelijk verplicht? Onze casemanagers begeleiden en bewaken dit proces. Zij zijn daadkrachtig, pro actief en geven gevraagd en ongevraagd advies om het herstel zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. 1voud Arbo helpt je als werkgever graag. Zowel met advies, maar ook door zaken gewoon voor je te regelen.

Hoofdpijndossiers

Soms heb je een verzuimdossier, waar je van wakker ligt. Een van je medewerkers heeft bijvoorbeeld al lang klachten. De tijd tikt door en er komt maar geen heldere diagnose. Gesprekken hierover met de bedrijfsarts en je arbodienstverlener leveren niets op. Wat nu?

Lees meer over

Conflicthantering

Zakelijke onderwerpen bespreken met medewerkers gaat de meeste werkgevers wel goed af. Maar wat als het over meer persoonlijke zaken gaat? Zoals psychische belasting, emotionele problemen, de privé-situatie van een medewerker of (verzuim)gedrag? Veel leidinggevenden vinden het lastig om hiermee om te gaan. Een verkeerde aanpak kan namelijk al snel leiden tot een conflict.

Lees meer over

Controle premie werkhervattingskas

Ieder jaar valt de Werkhervattingskas (Whk) aan het eind van het jaar door de brievenbus. Het merendeel van de werkgevers betaalt deze rekening zonder de cijfers te controleren. Helaas is de premiebeschikking niet altijd juist. Een kleine fout in deze beschikking kan al leiden tot een té dure rekening die kan oplopen tot duizenden euro’s. Wil jij besparen en zorgen dat je de juiste Whk premie betaalt? Wij helpen jou hier graag bij.

Lees meer over
Let's make your people feel good! Zo 1voud(ig) is het!